Obchodní podmínky platné od 20.12.2018


Balíčky zasíláme poštou nebo spedicí.

Množství objednaných výrobků není omezeno.

Objednané zboží předáváme přepravci zpravidla do 2-3 dnů, nejdéle však do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo od data zaplacení v případě platby předem.

Platba předem: po zaplacení již není možno obsah balíčku měnit!

Prosíme zákazníky, aby případnou reklamaci uplatnili písemně.


POŠTOVNÉ, DOBÍRKA A SLEVY PRO BĚŽNÉ ZÁKAZNÍKY v České republice


Kosmetiku zasíláme dobírkou nebo po předchozí platbě.

Při hodnotě objednávky do 1199Kč vč. DPH:
Dobírkou u ČESKÉ POŠTY: 140,-Kč včetně DPH.
Dobírkou u GLS: 147,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem ČP 101,- Kč,  GLS: 108,-Kč vč. DPH

Při hodnotě objednávky od 1200Kč vč. DPH:
Dobírkou u ČESKÉ POŠTY: 39,-Kč včetně DPH.
Dobírkou u GLS: 39,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem: ZDARMA

SLEVY:
Při objednávce od 1501,- Kč včetně DPH obdržíte slevu 3% z objednávky.
Při objednávce od 2701,- Kč včetně DPH obdržíte slevu 7% z objednávky.


POŠTOVNÉ, DOBÍRKA A SLEVY PRO BĚŽNÉ ZÁKAZNÍKY na Slovensku


Kosmetiku zasíláme dobírkou nebo po předchozí platbě.

Při hodnotě objednávky do 2000Kč vč. DPH:

Dobírkou u ČESKÉ POŠTY:
390,-Kč včetně DPH. (Za měnový převod EUR-CZK při dobírce je třeba počítat s poplatkem cca 5 EUR přímo na dodací poště.)
Dobírkou u GLS: 330,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem u ČESKÉ POŠTY: 240,-Kč vč. DPH
Při platbě předem převodemu GLS: 240,-Kč vč. DPH

Při hodnotě objednávky nad 2001Kč vč. DPH:

Dobírkou u ČESKÉ POŠTY: 150,-Kč včetně DPH. (Za měnový převod EUR-CZK při dobírce je třeba počítat s poplatkem cca 5 EUR přímo na dodací poště.)
Dobírkou u GLS:90,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem a zasláním ČP: ZDARMA
Při platbě předem převodem a zasláním GLS: ZDARMA


SLEVY:
Při objednávce od 1501,- Kč včetně DPH obdržíte slevu 3% z objednávky.
Při objednávce od 2701,- Kč včetně DPH obdržíte slevu 7% z objednávky.

Máte-li bydliště na Slovensku, ale přejete-li si zaslat výrobky do Čech, platí pro Vás poštovné jako pro Českou republiku. Žádáme vás ale, aby jste následně neměmili u GLS adresu doručení na Slovensko, neboť bychom byli nuceci rozdíl cen požadovat.


SPOLUPRÁCE S VELKOOBCHODNÍKY


Máte-li Živnostenský list nebo IČO na odpovídající předmět činnosti (masáže, nákup a prodej,
rehabilitace, výuka a kurzy v příbuzné oblasti, porodní asistentky, duly) rádi Vám na požádání
obchodní podmínky pro velkoodběratele zašleme. Kontaktujte nás prosím na: eone@eone.cz

Množstevní slevy pro velkoobchodníky platí pouze pro objednávky zaslané přes e-shop webu Eoné s vašim stále stejným přihlášením. Všechny objednávky uskutečněné mimo objednávkový systém vašeho přihlášení na webu www.eone.cz není možné do množstevních slev započítat. Slevy generuje e-shop uskutečněných objednávek.


Podmínky pro EONKY


Maminky na MD a ostatní neprofesionální zájemci se mohou zaregistrovat jako Eonky a nakupovat levněji pro sebe i své přátele o 15% oproti maloobchodním cenám při splnění následujících podmínek:
- registrace přímo na www.eone.cz
- zaplacení vstupního registračního poplatku 150 Kč při první dodávce
- odebere a zaplatí výrobky v hodnotě minimálně 1.500,- Kč za kalendářní čtvrtletí

Ukončení cenového zvýhodnění Eonky
- Při odběru výrobků za méně než 1500,- Kč s DPH (bez poštovného a registračního poplatku) za kalendářní čtvrtletí bude cenové zvýhodnění Eonky ukončeno. Počítá se první celé kalendářní čtvrtletí od data registrace a následně každé další kalendářní čtvrtletí

Obnovení registrace Eonky
- ztratí-li Eonka svoje zvýhodnění z důvodu nedosažení stanovené výše odebraného zboží za čtvrtletí, může požádat o obnovení registrace. Bude jí však opakovaně účtován poplatek 150,- Kč.

Poštovné a balné pro Eonky v ČR

Kosmetiku zasíláme dobírkou nebo po předchozí platbě.

Při hodnotě objednávky do 1500Kč vč. DPH:

Dobírkou u ČESKÉ POŠTY:
135,-Kč včetně DPH.
Dobírkou u GLS: 147,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem ČP 96,-Kč, GLS: 108,-Kč vč. DPH

Při hodnotě objednávky nad 1501Kč vč. DPH:

Dobírkou
u ČESKÉ POŠTY: 39,-Kč včetně DPH.
Dobírkou u GLS: 39,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem: ZDARMA

Další slevy pro Eonky v ČR
Při objednávce od 3001,- Kč včetně DPH obdržíte množstevní slevu 3%.

Množstevní slevy pro Eonky v ČR a SR
Při součtu objednávek v kalendářním roce vyšším než 10 000,- Kč s DPH obdržíte slevu 2%, kterou budete dostávat i po celý další kalendářní rok.
Při součtu objednávek v kalendářním roce vyšším než 20 000,- Kč s DPH obdržíte slevu 4%, kterou budete
dostávat i po celý další kalendářní rok.
Uvedené slevy se sčítají.

Platí pouze pro objednávky zaslané přes e-shop webu Eoné s vašim stále stejným přihlášením. Všechny objednávky uskutečněné mimo objednávkový systém vašeho přihlášení na webu www.eone.cz není možné do množstevních slev započítat. Slevy generuje e-shop uskutečněných objednávek.

Poštovné a slevy pro Eonky na Slovensku
Kosmetiku zasíláme dobírkou nebo po předchozí platbě.

Při hodnotě objednávky do 2500Kč vč. DPH:

Dobírkou u ČESKÉ POŠTY:
390,-Kč včetně DPH. (Za měnový převod EUR-CZK při dobírce je třeba počítat s poplatkem cca 5 EUR přímo na dodací poště.)
Dobírkou u GLS: 330,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodemu ČESKÉ POŠTY: 240,-Kč vč. DPH
Při platbě předem převodemu GLS: 240,-Kč vč. DPH

Při hodnotě objednávky od 2501Kč vč. DPH:

Dobírkou u ČESKÉ POŠTY: 150,-Kč včetně DPH. (Za měnový převod EUR-CZK při dobírce je třeba počítat s poplatkem cca 5 EUR přímo na dodací poště.)
Dobírkou u GLS: 90,-Kč včetně DPH.
Při platbě předem převodem a zasláním ČP: ZDARMA
Při platbě předem převodem a zasláním GLS: ZDARMA

Při objednání od 3001,- Kč vč. DPH obdržíte slevu 3%.ZPŮSOB PLATBY

Je možné platit dobírkou nebo přímo v Eurech bankovním převodem předem. Další zásilku dostane Eonka až po zaplacení předchozí anebo může zvolit platbu dobírkou. Při platbě dobírkou je třeba počítat s poplatkem cca 5 EUR za měnový převod EUR-CZK přímo na dodací poště.

Přejete-li si stát se Eonkou, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese: eone@eone.cz. Děkujeme a těšíme se na voňavou spolupráci s Vámi!

SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ


Kosmetiku chraňte před přímým slunečním zářením. Pokud některé výrobky zrovna nepoužíváte (Lesní balzám, Imuna apod.), uskladněte je raději na chladnějším místě.


NESPOTŘEBOVANÉ KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY


Nespotřebované kosmetické přípravky lze vyhodit do komunálního odpadu.

NESPOTŘEBOVANÉ ÉTERICKÉ OLEJE


Nespotřebované éterické oleje vyhazujte do nebezpečného odpadu, protože i 100% éterické oleje z rostlin legislativa zařadila do chemických látek s různými výstražnými značkami. Lepším způsobem je jejich použití na absorbery/odpařovače Eoné, nebo je kapeme do vody na umývání podlahy apod. Mají antimikrobiální účinky a navíc pěkně voní.


PROPAGAČNÍ MATERIÁLY


Katalogy jsou určeny pro konečné zákazníky. V závislosti na odběru a Vašich potřebách je od nás obdržíte zdarma.
Napište si prosím, o kolik katalogů máte zájem.


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Reklamaci je možno uplatnit současně se zasláním výrobku, kterého se reklamace týká bezprostředně po jeho převzetí. Etiketka s datem spotřeby musí být zachována, jinak není možno oprávněnost reklamace posoudit.
Obaly je možné reklamovat pouze v případě jejich poškození při přepravě. Odběratel je povinen iniciovat sepsání zápisu o škodě přímo na místě s řidičem a nahlásit škodu dodavateli do 48 hodin po zjištění škody. Pro úspěšné vyřízení reklamace poškození zásilky při dopravě je nutné zachovat pro posouzení i přepravní obal zásilky.
V případě rozbitého obalu po pádu výrobku nám poškozený obal prosím zašlete, jinak nám výrobce reklamaci neuzná a nedomůžeme se lepší kvality obalů. Předem děkujeme.
Prosíme zákazníky, aby případnou reklamaci uplatnili písemně na eone@eone.cz.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží)


Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 15-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávájící má možnost odstoupit od smlouvy v případě, že již není zboží skladem a při zjevných technických chybách systému zobrazování cen.

OBALY


Servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu, který byl uhrazen na základě smlouvy s EKO-KOM a.s. pod číslem EK-F05070022 je zahrnut v ceně.

Máte-li dotazy volejte 00 420 412 384 497 od 8 do 15 hod., nebo pište na e-mail: eone@eone.cz


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:


Společnost Eoné kosmetika s.r.o., provozovatel internetového obchodu eone.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.Milí přátelé Eoné,

již nechceme komunikovat skrze sociální sítě. Kontaktujte nás prosím přímo na e-mail: eone@eone.cz.
Chystáme pro Vás BLOG a E-BOOKY!
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na opravdové (ne virtuální) setkání na některém z našich kurzů!

Vaše Eoné