MOBILNÍ TELEFON – NEJVĚTŠÍ BIOLOGICKÝ EXPERIMENT VŠECH DOB

Ředitelka Světové zdravotnické organizace, paní Brundtland, sdělila v roce v 2002 jednomu norskému novináři, že v jejím úřadě v Ženevě je zakázáno používat mobilní telefony, protože ona vždy onemocní, vyskytne-li kolem ní v dosahu čtyř metrů zapnutý mobilní telefon. Paní Brundtland je lékařka a bývalá norská ministerská předsedkyně. Tuto zprávu, publikovanou 9. března 2002 v Dagbladet, všechny ostatní noviny prostě ignorovaly. V následujícím týdnu ovšem Michael Repacholi, její podřízený, pověřený mezinárodním projektem zkoumající EMF (elektromagnetické pole), reagoval veřejným prohlášením, v němž znepokojení své šéfky bagatelizoval. Kvůli četným podezřením souvisejícím s těmito okolnostmi paní Brundtland o pět měsíců později oznámila, že odstoupí ze své vedoucí pozice ihned po uplynutí termínu.

Nic nemůže lépe ilustrovat naši kolektivní schizofrenii lépe, než úvahy o elektromagnetických zářeních. Utěšujeme ty, kteří se obávají jejich možného nebezpečí – pro mezinárodní výzkumný projekt EMF – ale současně ignorujeme a opomíjíme lidi, kteří stejně jako paní Brundtland, již podléhají jejich účinkům. Následující informace jsou víceméně výchozí platformou: v první řadě pro pomoc tápajícím, a hlavně kvůli objasnění části zmatků, abychom snad jednou dospěli k racionálním rozhodnutím, jež přispějí k ozdravění světa.

Zrádné a neustálé záření
Nepodstatnějším faktem u mobilních telefonů a jejich vykrývacích vysílačů je, že emitují mikrovlnné záření; právě tak jako wifi (bezdrátový internet), bezdrátově propojené počítače bezdrátové (přenosné ) telefony a jejich základny připojené k telefonní síti a všechny další bezdrátové přístroje. Každé komunikační zařízení nepřipojené k zásuvce ve zdi vytváří záření. Většina wifi systému a některé bezšňůrové telefony pracují na stejně frekvenci jako mikrovlnná trouba, zatímco jiná zařízení užívají jiných frekvencí. Wifi jsou v trvalém provozu a vyzařují permanentně. Také základní jednotka většiny bezšňůrových telefonů neustále vysílá, i když nikdo netelefonuje. Nepoužívaný zapnutý mobilní telefon rovněž, a je asi zbytečné říkat, že totéž platí pro vykrývací vysílače jeho buňkového systému. Možná se budete ptát proč by to měl být problém? Vědci elektromagnetické spektrum obvykle dělí na „ionizující“ a „neionizující“ záření. Zatímco ionizující záření, k nímž patří rentgenové a jaderné, způsobují rakovinu, předpokládá se, že neionizující záření, k nimž se počíta i mikrovlnné, jsou neškodná.
Jakýsi astronom kdysi zavtipkoval, že kdyby Neil Armstrong v roce 1969 s sebou vzal na Měsíc mobil, jevil by se ze Země jako třetí nejmocnější zdroj mikrovlnného záření ve vesmíru, hned po Slunci a Mléčné dráze. Měl pravdu. Život se vyvinul v zanedbatelných úrovních mikrovlnného záření. Čím dál větší počet vědců míní, že naše buňky ve skutečnosti využívají mikrovlnného spektra k vzájemnému dorozumívání, jako když si děti šeptají potmě, a že mobilní telefony do tohoto šepotu vpadají jako zvuk sbíječky. V každém případě je pravdou, že my všichni, ať už mobil užíváme nebo ne, jsme ve dne v noci ostřelováni dávkami mikrovlnného záření, které jsou asi deset miliónkrát silnější než průměrné přirozené pozadí. A je také fakt, že za většinu tohoto záření vděčíme technologii, která se vyvíjela od sedmdesátých let. Co se týče mobilních telefonů, jestliže si je přikládáte k hlavě, poškozujete svůj mozek hned několika různými způsoby. Předně - vzpomeňte na mikrovlnnou troubu. Na rozdíl od horké sprchy mobil, stejně jako mikrovlnná trouba, neohřívá zvenčí ale zevnitř. V mozku přitom nejsou žádná senzorická nervová zakončení, která by varovala před vzestupem teploty, protože jsme se nevyvíjeli v mikrovlnném záření a v přírodě se to nikdy nestává. A co je ještě horší, struktura hlavy a mozku je tak komplexní a nestejnorodá, že místy vznikají „horké body“, v nichž teplota může činit až stonásobek teploty v těsně sousedícím okolí. Tyto body mohou vznikat jak těsně u povrchu lebky, tak i hluboko v mozku, ale také na molekulární úrovni.

Smrtící vyzařování mobilních telefonů
Mozek chrání nepropustné přechody mezi sousedícími buňkami kapilárních stěn, tzv. mozková krevní bariéra (hematoencefalická bariéra), která jako jakási „pohraniční hlídka“ propouští z krve do mozku živiny, ale zadrží substance, jež jsou pro mozek toxické. Výzkumníci v laboratoři švédského nervového chirurga Leifa Salforda provedli od roku 1988 nesčetné variace prostého pokusu, při němž vystaví mladé laboratorní krysy záření buďto mobilního telefonu, nebo jiného zdroje mikrovln. Později zvířata usmrtí a pátraji v jejich mozkové tkáni po albuminu. Albumin je protein tvořící normální složku krve, ale za normálních okolností nepřekročí mozkovou krevní bariéru. Výskyt albuminu v mozkové tkáni je tedy vždy znamením poškozeních krevních cest a toho, že mozek přišel o některou ze svých důležitých ochran. Tito výzkumníci po celých 18 let nepřetržitě pozorovali následující fakta:
1. vystavování zvířat mikrovlnnému záření v dávkách rovnajících se vyzařování mobilu má za následek nález albuminu v jejich mozkové tkáni. Prosakování albuminu do mozku způsobuje už pouhá dvouminutová jednorázová expozice běžným mobilním telefonem.
2. V jedné sérii experimentů byla expozice redukována, nicméně přesto došlo k poškození mozkové krevní bariéry,což dokazuje, že nejde o důsledek reakce na určitou dávku, a že tedy snižování výkonu nedělá bezdrátovou technologii bezpečnější.
3. jen jediné dvouhodinové ozáření mobilním telefonem, jedinkrát za celý život testovaných jedinců, vede k permanentnímu poškození mozkové krevní bariéry. Při autopsii provedené o padesát dnů později bylo shledáno:…“poškození nebo zničení až dvou procent mozkových buněk zvířete, včetně buněk v oblastech mozku týkajících se učení, paměti a pohybu.“
Co z toho vyplývá? Dvě minuty telefonování mobilním telefonem naruší mozkovou krevní bariéru, dvě hodiny způsobí permanentní poškození mozku a „ radiace z druhé ruky“ může být téměř stejně škodliváMilí přátelé Eoné,

již nechceme komunikovat skrze sociální sítě. Kontaktujte nás prosím přímo na e-mail: eone@eone.cz.
Chystáme pro Vás BLOG a E-BOOKY!
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na opravdové (ne virtuální) setkání na některém z našich kurzů!

Vaše Eoné