Mikrovlny

(zápis z přednášky ze dne 13.11.2010)

Přednášející Barrie TROWER , Velká Britanie.
„Začal jsem již v roce 1960 v rámci armády zkoumat účinky mikrovln. 11 let jsem vyslýchal zajatce (USA, Rusko), protože se mikrovlny používají pro vojenské účely. Mám dva univerzitní tituly – výzkum radiace, fyzika – matematika se zaměřením na mikrovlny. Publikuji v oblasti MIKROVLN.
Narodil jsem se v roce 1932, a to již vědci věděli, a bylo to zdokumentováno a prokázáno, že MIKROVLNy způsobují škody (únava, oslabení IS, problémy srdeční, nespavost, …). Vlastnil jsem 2.300 studií o nebezpečnosti MIKROVLN, v Kanadě jsem dostal dalších 6 000 studíí. Existuje tedy asi 8 tisíc studií a zdokumentovaných důkazů o škodlivosti MIKROVLN. 10 stran jednoho z dokumentů popisuje fyzické a duševní nemoci, které způsobuje nízkoúrovňové MIKROVLNné záření. Horší je dlouhodobé působení nízké úrovně (asi 1 km od vysilače). Je to nízká, dlouhodobá dávka, před kterou se tělo nechrání. Nerozpozná ji jako problém. Při krátkodobém, vysokoúrovňovém působení MIKROVLN tělo rozpozná atak a vytváří si ochranný režim (přitom hrají roli vitaminy A,C,E).

Vláda zkoumá na lidech účinky ozáření MIKROVLN. Například MIKROVLNný policejní komunikační systém je STUDIÍ, co MIKROVLNy s těmito mladými silnými lidmi udělají. Naši policisté dostali MIKROVLNy k použití asi před 10 lety. Dnes je asi 7 tisíc policistů, kteří chodí s pomalu rostoucími nádory na mozku. 20-30 let to bude trvat, než půjdou do důchodu, pak zjistí, že mají rakovinu mozku a zemřou. Tento výzkum je prováděn ve 30 zemích.
- Experiment – krvácení plic
- Experiment – srdeční zástava
- Experiment – mozkové halucinace (Při zdravém imunitním systému krevní mozková bariéra nepustí toxiny mozku. Při používání mobilu jsou „větší otvory“ v této krevní bariéře a toxiny, které by jinak byly odbourány játry, jsou propouštěny do mozku).
- Experiment – hlasy z MIKROVLNných přenosů jsou zachytitelné některými lidmi. Je účelem výzkumu, že lidé, kteří jsou vystaveni MIKROVLNám a mají sluchové vjemy – sluchové halucinace – jsou-li vyšetřování psychiatrem, není rozpoznatelné o co se ve skutečnosti jedná. Že totiž nejsou duševně nemocní ale zachycují MIKROVLNé přenosy.
- Experiment – pulzy, vkládané do MIKROVLN. Mozek má vlastní vlny. Když přicházejí MIKROVLNy do frekvence mozku, mozek změní – rozruší - svoji přirozenou frekvenci. Výsledek? Například po 2 minutovém telefonování mobilem trvá pak 2 hodiny, než se vlny mozku opět znormalizují.
Výzkum ukázal, že při:
6,6 MIKROVLNných pulzů/sec nastává akutní sexuální agrese u mužů
8 zmatenost a neschopnost se rozhodnout
18 sníží schopnost myšlení v napjatých-hraničních situacích
6 – 20 pulzů MIKROVLN/sec způsobují všechny možné poruchy a potíže: nespavost, paranoia, sebevražedné tendence, zlost, hyperaktivitu hlavně u dětí, sluchové halucinace, únava, náchylnost i infekcím, …
Toto vše jsem dal na internet.
K utajování těchto informací o škodlivosti mikrovln dochází kvůli byznysu v oblasti vojenského průmyslu, bezpečnosti, pohotovosti. Kdyby se vědělo o účincích MIKROVLNých impulsů, lidé by se soudili – například, že mají vlivem působení MIKROVLN rakovinu mozku.
Mezinárodní komise pro evropskou bezpečnost vydaly dokument, že si uvědomují, že MIKROVLNy jsou nebezpečné a že jednotlivé vlády by si to měly uvědomit.

Maximální bezpečnostní úroveň si jednotlivé země nastavují velmi rozdílně – od hodnoty 0,1 až po 10 000 jednotek. Podle toho, jak se která země rozhodne. Moje vláda (GB) povolila trojnásobnou úroveň ozáření MIKROVLN. Stydím se za to.
Existují 3 evropské rozsudky Nejvyššího soudu o tom, že vysilače mají negativní vliv na zdraví. Jeden případ v Itálii – nádor na mozku, další – rakoviny.
Existuje epidemiologická studie s následujícím výsledkem: Lidé, kteří bydlí blíže MIKROVLNných vysilačů mají více rakovin. Studie to dokazuje. Existuje 19 vydaných zákonných rozsudků na základě posudků – že MIKROVLNy způsobují poškození zdraví.

ACNOP certifikát (omlouvám se, pokud jsem přesně nezachytila název- pozn.zapisovatelky) – je mezinárodně platná norma – směrnice o MIKROVLNném záření. Když je někde umístěn vysilač – NEJSME v bezpečnostním limitu! Nikdo, kdo rozhoduje o umístění vysilačů nestuduje ACNOP! Ale na straně 546 dokumentu se říká: … a pokud máte ve své zemi vysilač, děti, staré lidi a nemocné lidi, kteří mohou mít vyšší citlivost, je třeba stanovit samostatné normy… To platí i pro elektrosenzitivní osoby. A ti, kteří o umístění vysilačů rozhodují, musí zjistit, kolik těchto lidí (dětí, nemocných a starých osob) se v oblasti vyskytuje. Musejí provést průzkum a udělat rozhodnutí o umístění mikrovlnných vysilačů v souladu s normou. Norma říká, že vysilače nesmějí být umístěny tak, aby se zatížení rovnalo nebo bylo vyšší, než je známá a prokazatelná hodnota, která škodí zdraví.

Účinky MIKROVLN na buňku . Změna buněčného potenciálu vlivem MIKROVLN odstraňuje Ca z povrchu buněk. To ovlivňuje i Mg ….. (nezachytila jsem vše – poznámka zapisovatelky).

Když se teplota mozku zvýší při telefonování mobilem o 0,6 °C, dochází k poškození ochranné bariery mozku vůči rakovinným buňkám.

Když máme zavřené oči, elektromagnetické vlny neprocházejí (přes oko) do mozku. Mozek si myslí, že spíme. Epifýza produkuje melatonin a imunitní systém se regeneruje. Pokud ale je mozek pod vlivem MIKROVLN, mozek si myslí, že nespíme a k regeneraci IS (imunitního systému) nedochází. (Vysvětlivka: Melatonin je hormon tvořený v epifýze. Jeho produkce je ovlivňována světlem, nejvíce se ho vyplavuje za tmy. Působí na produkci některých dalších hormonů, působí ospalost a má další účinky na činnost mozku).

Rakovina prsu u žen – drátěná kostice v podprsence je přijímací anténou pro MIKROVLNy. Je známo, že kov v MIKROVLNné troubě (dělá jiskry) absorbuje MIKROVLNné záření – vstřebává je a pak je opět, o jiné frekvenci, vysílá do prsů. Tvar drátů v podprsence je navíc paraboloid, takže důsledkem je zesílené záření do jednoho místa – parabolické ohnisko. Prsa jsou tedy neustále bombardována mikrovlnami, například, máme-li mobil v kabelce, kapse…. (podprsenka má být bez kostic, bavlněná – bez umělých vláken- pozn. zapisovatelky).

Když někomu voláme mobilem, mikrovlnné impulzy způsobují úbytek železa v mozku. Vzniká volný radikál, který způsobuje produkci rakovinných buněk. (Souvisí s peroxidem v mozku, ale nepodchytila jsem přesně). Poznámka zapisovatelky: Mechanismus imunity bílých krvinek je postaven na peroxidu vodíku: bílé krvinky nebezpečné viry či bakterie obklopí, vypustí na ně právě peroxid vodíku uvolňující atom kyslíku, který s patogeny reaguje a ničí je. Naše tělo tedy produkuje určité množství peroxidu vodíku, které nám ale ne vždy stačí, zvláště tehdy, pokud žijeme ve znečištěném prostředí měst, jíme jídla s vysokým obsahem toxických látek, dýcháme vzduch plný zplodin atd.

Vysilačky policistů, které jsou umístěny v náprsních kapsách způsobují rakovinu krku.

WI-FI způsobuje rakovinu. V Itálii musí zaměstnavatel zaplatit 80% výdajů za léčení rakoviny učitelů a dětí ve školách, kde mají umístěnu WI-FI.

Děti a mikrovlny
Povolené bezpečné dávky vůbec neexistují – nejsou pro děti známé. Neexistuje žádná studie na světě. Nikdo na světě nemůže vydat studii, protože imunitní systém dětí ani embryí není vyvinut – nefunguje! A tedy – NEEXISTUJE NEBPEČNÁ ÚROVEŇ OZÁŘENÍ MIKROVLNAMI PRO DĚTI.
Děti do 2 let – dětský mozek nemá do věku 2 let žádnou ochranu! Před tím, než se vyvine tato ochranná bariéra, je již mikrovlnami zrušena (myelinové pouzdro kolem nervového vlákna = myelinová ochrana – 122 vrstev. (Myelin je lipoprotein, tvořící díky několikerému natočení lipidové dvojvrstvy buněčných membrán příslušných buněk kolem axonů (neuritů) neuronů obaly známé jako myelinové pochvy. Je jednou ze základních složek bílé hmoty mozku a míchy a je příčinou její bílé barvy. Jeho existence a správná distribuce (myelinizace) je nezbytnou podmínkou řádného fungování centrální (CNS) i periferní (PNS) nervové soustavy. Myelinová pochva funguje jako izolant). Trvá 22 let, než se tato myelinová vrstva vyvine. Ale mikrovlny tuto myelinovou ochrannou vrstvu ničí, narušují a proto se nevyvine dobře – a pak již NIKDY nemůže správně fungovat. Poškozené tělesné funkce či pozměněné počitky, přidružené s těmito demyelinizovanými nervovými vlákny, jsou označovány za symptomy MS (sklerosa multiplex) v různých částech těla.

Mikrovlny ničí imunitní systém (IS) dětí. IS se vyvíjí 18 let. Byl vyšetřován IS u dětí a bylo zjištěno, že je ničen mikrovlnami.
Mikrovlny mohou poškodit folikuly, které budou potřeba po celý život. Základní buňky, ze kterých může vzniknout vajíčko, oogonie, se dělí už během nitroděložního vývoje, pak svůj vývoj ale zastaví, stanou se z nich oocyty I. řádu, a ty se obalí vrstvou buněk z vaziva kůry. Tento útvar, tedy nedozrálé vajíčko a vrstva buněk, které ho vyživují a chrání, se nazývá folikul. Vzniká jich velké množství, žena má v každém vaječníku založeno až 200 000 folikulů. Dívky se rodí přibližně se 400 000 folikulů. Ale mitochondrie ve vajíčcích jsou mikrovlnami poškozeny a NEJDOU JIŽ NIJAK NAPRAVIT. A to je genetický problém!!!!! Ten se dále geneticky přenáší po celé ženské linii a není vyléčitelný!!!!

Wi-Fi ve školách vysílají mikrovlny i přes zdi. Děti jsou geneticky poškozené navždy.

Vzpomínám na maminku (z Walesu, GB), která mi telefonovala, když držela za ruku svojí dvanáctiletou dceru, která umírala na leukemii. Chodila do školy, kde měli u hřiště vysilač – umřelo tam 11 dětí pod 11 let.

Ročně se vyskytuje asi 12 hromadných případů – vždy hromadný výskyt rakovin ve školách.

Děti jsou citlivé na zatížení mikrovlnným zářením (imunitní systém – myelinové pouzdro). Mikrovlny ovlivňují ukládání proteinů – obal kolem nervových vláken.

Telefon u postele způsobuje deprese. To bylo publikováno ve vědeckém časopisu MAINZ (?) v USA – poruchy spánku - vážné neurologické problémy, tendence k sebevraždám.

Těhotné ženy
Používání mobilu mikrovlnami nízké úrovně poškodí plod – hlavně MOZEK embrya. Představte si, že každou vteřinu vytočíte telefonní čísla všech lidí, kteří jsou v telefonním seznamu. Asi tolik informací probíhá ve zdravém mozku embrya. Mobil vysílá asi 18 000 milionů elektrických šoků za vteřinu – pokud nastávající maminka telefonuje mobilem, působí tyto technické elektrické impulsy na mozek plodu. Nikdo na světě dnes neví, co to vlastně udělá. Existuje již varování, že mozek dítěte je působením mikrovln v nebezpečí.

Ruská komise pro záření říká, že děti pod 18 let nemají být vystavováni mikrovlnnému záření. V USA je to obdobné.
Stávající normy nemohou garantovat zdraví dětí a budoucích generací. Byl zjištěn 32-násobný nárůst počtu odstraňování mozkových nádorů.
Mezinárodní komise neionizačního záření řekla: „Nevíme, co se stane s dětmi. My jsme se tím vůbec nezabývali.“
WHO (Světová zdravotnická organizace) řekla, že potřebují lépe porozumět tomu, co se asi s dětmi stane. Studie může trvat 15 až 20 let.
Jak mohou ředitelé školy vědět, zda je použití bezdrátových technologií – tedy mikrovln – bezpečné? Pro děti neexistuje bezpečná úroveň mikrovlnného záření!
V roce 2002 bylo do Freiburgu podáno odvolání k Disciplinární komisi lékařů – 36 tisíc lékařů potvrdilo, že lidé, kteří bydlí do 0,5 km od vysilačů, trpí více poškozováním vidění, zažívání, atd.
Za jeden rok se diagnostikuje 40 tisíc mozkových nádorů. Posléze je převedou do jiných druhů rakoviny. Jedná se o manipulaci s informacemi.
Berlín hlásí sedminásobné navýšení rakoviny prsu!
Vysoký počet dětí se již rodí s rakovinou!
Asi 3% populace – to je 1,8 milionu lidí ve Velké Britanii má vysokou elektrosensitivitu a problémy s krví, nervy, poruchami chování, atd. Já mám dokumenty, které to prokazují.

BIO iniciativní zpráva – 2000 vydaných dokumentů bylo prostudováno při hledání přijatelné úrovně hladiny mikrovlnného záření. Aby byla zachována alespoň trošku přijatelná hranice mikrovlnného záření, je třeba dodržet následující:

Používat doma pevnou linku!
Nedávat dětem vůbec mobily!
Mobil použít pouze v naléhavém případě a VENKU!

WHO řekla, že nejdříve v roce 2015 se vyjádří k odhadu úrovně bezpečného ozáření mikrovlnami PRO DOSPĚLÉ. Ne pro děti. Nyní je prováděn experiment, co lidé vydrží. Státy EU si mají stanovit vlastní hladinu ozáření.

Existuje NORIMBERSKÁ DOHODA, kterou podepsaly všechny země. Direktiva - Mezinárodní dohoda z Norimberka, kterou podepsal zbytek světa - uvádí, že na žádné lidské bytosti se nesmí provádět žádný experiment bez jeho souhlasu. Osoba musí být předem informována o pokusu – co, jak, jaká jsou rizika tohoto pokusu – než podepíše souhlas s tím, že na ní pokus může být vykonán.

Z Evropské konvence o lidských právech vyplývá, že máme právo, aby se na nás neprováděly žádné experimenty.

Podle zákona OSN nejde provádět experiment na senzitivní lidi, ohrožené lidi, děti. Pokud se někdo vědomě rozhodne, že použije mikrovlnné záření (například ve školách technologie WI-FI) a způsobí smrt (děti ve školách), může být souzen.

Na úrovni atomů jsme stejní – rostliny, lidé, zvířata.

Vysilač zlikvidoval přítomnost včel, které se v jeho blízkosti vyskytovaly.
Vysilač zlikvidoval přítomnost mravenců v jeho blízkosti. Mravenci chrání rostliny před škůdci. V blízkosti mikrovlnných vysilačů byli mravenci zlikvidováni a farmář nemohl mít již dál užitek z rostlin které pěstoval, protože rostlinní škůdci rostliny zlikvidovali.

Existuje 16 studií účinků mikrovln na psy, křečky, krávy, včely, motýly, … s výsledkem, že mikrovlny naprosto POTLAČÍ IMUNITNÍ SYSTÉM. Poté dochází k tomu, že zvíře je zabito jakoukoli obyčejnou nemocí. Zvířata jsou přímo ovlivněna mikrovlnami.

Duben 1973 – Kanadská vláda uvádí, že: mikrovlnné záření poškodilo slepice, hmyz, ptáky, malé savce ….

Dokonce se prováděly experimenty i se žížalami.

NATUR – přední vědecký časopis uvádí, že dochází k absorpci radiace mikrovln v mozku. Oscilační magnetické pole mění chování stěhovavých ptáků. Konkrétně – labuť „se zachytila“ – létala v kruzích kolem vysilače. Lidé, kteří se na to dívali, prosili, aby někdo vypnul vysilač, ale nikdo to neudělal, protože by se tím přiznalo, že vysílání mikrovlnného záření anténami je špatné.

Ryby, delfíní – Pulzní mechanismy matou jejich navigační systém. Toto se ví a je to zdokumentováno.

Včely
Když včely opylují rostliny, tak rostliny vyvíjejí vitamin C. V opačném případě vitamin C rostlinám chybí.
Včela je nejvíce citlivá na ozáření mikrovlnami. Vzdálenost tykadel a další ústrojí včely způsobují velmi vysokou zranitelnost včel a proto včely mizí.
Účinek mikrovln narušuje jejich orientaci podle magnetického pole Země a Slunce. Mikrovlny jsou 250x silnější než přirozené záření Země a Slunce. Dochází k rezonanci + porušení imunitního systému. Když byl postaven vysilač v blízkosti včelstva, včely umřely.

Existuje 16 studií a důkazů o tom, že mikrovlnné záření poškozuje rostliny a úrodu. Několik tisíc výzkumů na zvířatech a rostlinách. Rostliny a zvířata trpí, skot se rodí poškozený, ….

Oxid uhličitý zakyseluje moře. Ryby a vodní organismy mají nízkou odolnost vůči změně pH vody. Zabíjíme život v moři! Komunikační systém WiFi je největším znečišťovatelem - co se týká produkce kysličníku uhličitého.

Za vším jsou peníze – kvůli penězům ničíme tuto planetu, vytváříme genetické problémy u lidí, zvířat, rostlin.

Největší zbraní špionů je vydírání na nízké úrovni. Někdo přijde, nechá se zaměstnat, bude se dívat se kolem a čekat na příležitost …….
Existuje až 1500 různých komponentů k odposlouchávání všeho, co se v okolí mobilu děje. Vše je zaznamenáváno a čeká se na příležitost k vydírání. Stačí pouze přítomnost i vypnutého mobilu. Mobil je vysilač, i když je vypnutý. Vše v PC, vše v telefonu, … je zaznamenáno … – neexistuje soukromí.


ŘEŠENÍ
Bio iniciativní zpráva – z 2000 výzkumů se stanoví „bezpečná“ hranice ozáření mikrovlnami.
Přednášející - pan Barrie Trower z GB sestavil 5-stránkovou studii o ozáření mozku, matematické vyjádření, jak dochází ke změně struktury…již v roce 2003 připravil důkaz genetického poškození mikrovlnami.

V Salzburgu se již podařilo dosáhnout nízké úrovně mikrovlnného ozáření. Společnosti dostávají pouze podíl z výkonu.

Mikrovlny jsou vysílány i obřími vysilači, odrážejí se od ionosféry a působí kdekoli na světě.

Evropský parlament dokázal, že telekomunikační systém experimentuje na lidech.“

Tento zápis jsem pořídila na celosvětovém kongresu v listopadu 2010. Byl zapisován tak, jak jsem stihla přímo při přednášce pana Barrie TROWERa – názvy organizací nemusejí být přesně zaznamenány, nebylo vždy zcela přesně možno vše zaznamenat, neumím těsnopis, navíc přednáška byla v angličtině. Nicméně i tento zápis snad postačí k tomu, abychom chránili děti (například tím, že nebudou u sebe mít mobily, postavíme se za to, aby ve školách nebyly budovány bezdrátové systémy, doma zavedeme opět pevné linky, vyhodíme mikrovlnky), sebe, rostliny, zvířata, včely, ptáky, moře, a to vlastně znamená - život na této krásné planetě Zemi.

Pokud umíte anglicky, můžete si poslechnout rozhovor s profesorem Barrie Trowerem na stránkách WFNS http://www.naturalscience.org/index.php?id=210

-ami-Milí přátelé Eoné,

již nechceme komunikovat skrze sociální sítě. Kontaktujte nás prosím přímo na e-mail: eone@eone.cz.
Chystáme pro Vás BLOG a E-BOOKY!
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na opravdové (ne virtuální) setkání na některém z našich kurzů!

Vaše Eoné