You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GDPR zpracování údajů Eoné kosmetika s.r.o.
Podmínky zpracování osobních údajů


I. Základní ustanovení

 1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") jsme my, tj. Eoné kosmetika s.r.o. provozující e-shop eone.cz.
 2. Kontaktní údaje správce: 
  • firma: EONÉ KOSMETIKA s.r.o., IČ 27321151, se sídlem Čelakovského 593/5, 40746 KRÁSNÁ LÍPA, Česká republika. Společnost zapsána v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. C, vl. č. 24239.
  • e-mail: gdpr@eone.cz 
  • telefon: +420 483 100 4213)  
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.II. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 1. Pokud objednáváte zboží v e-shopu, pak zpracováváme Vaše fakturační údaje, kontaktní údaje (telefon a e-mail) a příp. dodací údaje nezbytné k doručení zboží.
 2. Pokud si vytvoříte uživatelský účet, potom ty údaje, které v něm uvedete (typicky fakturační, kontaktní a dodací údaje) a historii Vašich dosavadních objednávek.
 3. Pokud máte zájem o zasílání obchodních sdělení a přihlásíte se k jejich odběru, pak Váš e-mail.
 4. Pokud reklamujete zboží, zapisujeme Vámi zaslané informace e-mailem/poštou do sešitu "Reklamace".III. Proč údaje zpracováváme?

Především proto, abychom mohli plnit to, k čemu jsme se zavázali. Pokud bychom údaje nemohli zpracovávat, pak bychom Vám mj. nemohli doručit zboží z e-shopu, umožnit registraci uživatelského účtu nebo zasílat obchodní sdělení - přímý marketing.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který vznikl na základě vědomého vztahu Vás jako zákazníka a nás jako správce ve smyslu důvodu 47 GDPR.Účelem zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (při objednávce vyžadujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky - bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít).Účelem zpracování osobních údajů se souhlasem je:

 • vytvoření uživatelského účtu pro zrychlení nákupu;
 • rychlejší zákaznická podpora v případě Vašich dotazů;
 • zasílání obchodních sdělení a související marketingové aktivity;
 • přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám (typicky provádění analýz s cílem zjistit, jak e-shop používáte);
 • možnost kontaktovat Vás v případě výhry v soutěžích v e-shopu pro doručení výhry.IV. Jak údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme s maximální pečlivostí s důrazem na jejich bezpečnost - tak jako Vy, ani my nechceme, aby se s Vašimi daty cokoli stalo. Údaje chráníme v souladu s GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně o osobních údajů a prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení údajů. Stejně pečlivě vybíráme i partnery (= zpracovatele údajů), aby byli schopní zajistit vhodná technická a organizační opatření k ochraně údajů.

 1. Zavazujeme se, že Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně s výjimkami uvedenými níže ve čl. V.
 2. Vaše údaje zpracovávají jen proškolení pracovníci, kteří údaje chrání a dodržují důvěrnost a mlčenlivost.
 3. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu dle platné legislativy)
 4. Po uplynutí příslušných lhůt veškeré Vaše osobní údaje vymažeme.
 5. Informace o Vašich dosavadních nákupech a navštívených stránkách zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování, které slouží k přesnějšímu a rychlejšímu zobrazování odpovídajícího obsahu, tj. přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám. Proti této službě můžete kdykoli bezplatně vznést námitku.
 6. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.V. Kdo má k údajům přístup?
V první řadě my, správce údajů Eoné kosmetika s.r.o., provozovatel e-shopu eone.cz, a naši vybraní pracovníci zavázaní k mlčenlivosti. Kromě nás mají v některých případech přístup k osobním údajům také zpracovatelé, kterým údaje předáváme v minimálním rozsahu pro splnění našich povinností - např. u objednávky v e-shopu bychom bez předání údajů přepravcům nemohli zboží doručit.

Zpracovateli nezbytných údajů při objednávce jsou dle Vaší volby:

 1. přepravci Česká pošta (Česká pošta s.p.), GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.), dle volby přepravceZpracovateli údajů pro obchodní komunikaci je:

 1. Eoné kosmetika s.r.o.Zpracovateli údajů pro přímý marketing jsou:

 1. Google Analytics, Adwords a Merchants (Google LLC)
 2. Seznam Sklik a Zboží (Seznam.cz a.s.)
 3. Skrz (Skrz.cz s.r.o.)
 4. Affiliate Club (5DM.cz s.r.o.)
 5. Hotjar (Hotjar Ltd.)
 6. Heureka (Heureka Shopping s.r.o.Zpracovateli nezbytných údajů při plnění smlouvy a reklamaci je Eoné kosmetika s.r.o..

Dále jsme případně povinni poskytnout Vaše nezbytně nutné osobní údaje pro účely zamezení podvodům; a to v případě oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost. V takovém případě předáme dotčené osobní údaje příslušnému orgánu.
Zpracovateli údajů pro účetnictví:

 1. Clerk Consultant, spol. s r.o.
 2. MN-TAX Consult, s.r.o.


VI. Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte dle GDPR:

 1.     právo na přístup ke svým osobním údajům;
 2.     právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 3.     právo na výmaz osobních údajů;
 4.     právo na přenositelnost údajů;
 5.     právo požadovat omezení zpracování;
 6.     právo vznést námitku proti zpracování;
 7.     právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 8.     právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 9.     právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů;
 10.     a další práva stanovená v GDPR.VII. Závěrečná ustanovení

 1. Shromažďujeme Vaše osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a přitom nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 2. Zabezpečujeme zpracování osobních údajů, aby nevznikla rizika pro Vaše práva a svobody. Provádíme vhodná technická a organizační opatření jako šifrování a testování, zajišťujeme neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Vašich osobních údajů.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Archiv blogu

Žádné novinky

Zobrazit vše

Prodejní místa

Mapa ČR Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Pardubický kraj Liberecký kraj Králové-hradecký kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj

Informace

Výrobci

Slevy

Suroviny

Štítky