Značka PSP – Produkce Šetrná k Přírodě

Rádi bychom vysvětlili, proč ani výrobky, jejichž suroviny jsou čistě BIO, jako BIO neoznačujeme. Suroviny pro výrobky označené PSP nakupujeme v BIO kvalitě a můžeme doložit platný certifikát našeho dodavatele o původu těchto surovin v kontrolovaném biologickém zemědělství.

Mezi základní body naší filosofie patří poskytovat výrobky v co nejvyšší kvalitě za co nejpříznivější ceny. Širokou škálu surovin proto nakupujeme v BIO-kvalitě, a abychom je jako BIO mohli i dále prodávat, byla by nezbytná BIO-certifikace i provozu naší firmy. Tato certifikace by ovšem byla spojena s nemalými náklady a cena výrobků by se tak zásadně zvedla, přičemž kvalita našich výrobků by zůstala stejná.  

Značka „Produkce Šetrná k Přírodě“ si tak neklade za cíl poskytnout certifikát naší firmy, i když BIO-certifikáty našich dodavatelů rádi doložíme. Cílem značky PSP je zákazníkovi jednoznačně identifikovat výrobky, které jsou vyrobeny ze surovin z kontrolovaného biologického zemědělství. Jsou-li uvedena procenta, značí, kolik procent z celkové hmotnosti výrobku je z BIO-surovin. Pokud u značky PSP procenta uvedena nejsou, pochází z certifikované ekologické produkce 100 % surovin ve výrobku.

V mnoha ohledech je náš výběr surovin pro výrobky Eoné přísnější než kritéria Ecocertu, který uznává jako BIO i např. některé chemicky vyráběné konzervanty, jejichž neblahé účinky na zdraví vnímáme a odmítáme.  

Značka PSP je založena na naší lásce k životnímu prostředí a životu obecně. Věříme, že naše planeta si stejně jako my a naše děti zaslouží ten nejpřívětivější přístup. V souladu s touto vírou přistupujeme k naší práci, našim výrobkům i našim zákazníkům.

S přáním pevného zdraví Vám i naší Zemi

Vaše Eoné